×
სახის მოვლა
პირის ღრუს მოვლა
თმის მოვლა
ტანის მოვლა
საკვები დანამატები
Beurer - აპარატები
მწოლიარის საფენები
ჰიგიენური საფენები
საბავშვო პროდუქცია
neomedishop

წესები და პირობები

შეკვეთის პირობები
•    შეკვეთის განთავსებისთვის მომხმარებელი ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია საიტზე.
•    ''ნეომედი+'' არ არის პასუხისმგებელი რეგისტრაციის დროს მომხმარებლის მიერ შეყვანილი ინფორმაციის სიზუსტეზე.
•    ''ნეომედი+'' არ აგებს პასუხს მომხმარებლის ანგარიშის არაკეთილსინდისიერ გამოყენებაზე. თუ მომხმარებელს გაუჩნდა ეჭვი, რომ მის ანგარიშს იყენებენ მისი ნებართვის გარეშე, იგი ვალდებულია აცნობოს ამის შესახებ საიტის ადმინისტრაციას.
•    შემკვეთის ასაკი უნდა იყოს ან აღემატებოდეს 18 წელს.
•    შეკვეთის განთავსებისას მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს ზუსტი ინფორმაცია/შეავსოს რეგისტრაციისთვის საჭირო ყველა ველი ზუსტად.
•    საიტზე განთავსებული პროდუქციის აღწერილობა ატარებს მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათს და სრულად ვერ ასახავს საქონლის მახასიათებლებს, ფერს, ზომას.
•    მომხმარებელი ადასტურებს საქონლის მიღებას საბუთზე ხელის მოწერით, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქონელი გადაეცა სრულად და ფიზიკური დაზიანებების გარეშე.
•    შეკვეთის განთავსებისას მომხმარებელი ავტომატურად ეთანხმება მოყვანილ წესებს.
•    გამყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები ზემოთ მოყვანილ წესებში. მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს წესებს შეკვეთის განთავსებამდე.
•    იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი/შემკვეთი შეკვეთის მიღების დროს არ იმყოფებოდა მითითებულ მისამართზე და ამავე დროს მესამე პირის არსებობის შემთხვევაში თუ არ ექნება პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, კურიერს უკან მოაქვს შეკვეთა, ასევე თუ მომხმარებელი არ მიაკითხავს აღნიშნულ შეკვეთას 5 კალენდარული დღის განმავლობაში მიმწოდებლის მიერ მითითებულ მისამართზე თანხა არ ბრუნდება.
•    შეკვეთის მიღების დროს მომხმარებელი ხელს აწერს სპეციალურ ფორმას (კურიერის თანხლებით) რომლის საფუძველზეც ხელმოწერით ადასტურებს რომ მიიღო შეკვეთა. 
•    გადახდა ხორციელდება პლასტიკური ბარათით თუ დაფიქსირდა შეცდომა და 2 საათის განმავლობაში გადახდა არ განხორციელდა, შეკვეთა უქმდება.
•    მომხმარებლის სურვილის მიხედვით შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მიმდინარე დღის დასრულებამდე და ასეთ შემთხვევაში მოხდება თანხის სრულად უკან ანგარიშზე დაბრუნება შეკვეთის გაუქმებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. 
•    საკითხები რომლებიც არ არის გაწერილი წესებში ექვემდებარება ინდივიდუალურ განხილვას.